Regelmatig wordt u geconfronteerd met het invullen van financiële vraagstukken. Het aanbod van financiële regelingen is groot en soms ondoorzichtig. Financiële planning is dan dé oplossing bij het maken van de juiste keuze.

Wijzigingen in de wetgeving, financiële crisis, nieuwe gedragsregels voor hypotheken of gewoon wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden zoals werk, huis en kinderen. Hoe gaat u hier mee om?

Bij financiële planning ontvangt u een breed integraal advies en wordt er uitgebreid stil gestaan bij de verschillende aspecten van uw inkomsten en uitgaven, nu en in de toekomst. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met fiscale en juridische wetgeving, vermogensbeheer, financieringen, verzekeringen, sociale zekerheid en pensioenen.

Het uitgangspunt bij het maken van een financieel plan is uw gewenste besteedbare inkomen. Dit wordt afgestemd op uw persoonlijke doelstellingen. In het persoonlijk financieel plan onderscheiden zich drie belangrijke adviesonderdelen die ieder afzonderlijk of in samenhang kunnen worden ingevuld:

Met de invulling van deze onderdelen neemt u beslissingen die de rest van uw leven kunnen beïnvloeden. Het is daarom vanzelfsprekend dat u betrouwbaarheid, vakkennis en ervaring eist. Als u een financieel planner kiest die is gecertificeerd door de Federatie Financieel Planners (FFP), kunt u ervan uit gaan dat hij over genoemde eigenschappen beschikt. De hoge kwaliteitseisen van de FFP hebben betrekking op vakinhoudelijke kennis, gedrag en aanspreekbaarheid. De vakinhoudelijk kennis wordt getoetst bij de toelating. Om gecertificeerd te blijven en deze vakkennis actueel te houden, wordt verplichte permanente educatie gevolgd.

Herman Tekelenburg is gecertificeerd door de Federatie Financieel Planners en helpt u vanuit dit perspectief bij de invulling van uw financiële plan.