Het inkomensplan is erop gericht om passende voorzieningen te treffen zodat u uw leven kunt blijven leiden zoals u dat voor ogen heeft.

Met uw inkomen kunt u maandelijks uw boodschappen doen, de rekeningen betalen en leuke activiteiten ondernemen. Wat gebeurt er als uw inkomen wijzigt, kunt u dan uw huidige levensstijl continueren? Bij inkomensplanning wordt gekeken in hoeverre uw besteedbaar inkomen zich ontwikkelt wanneer er wijzigingen voordoen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met voorzieningen die door de overheid en/of uw werkgever al zijn geregeld.

Het verkrijgen van inzicht biedt u de mogelijkheid om maatregelen te nemen en/of voorzieningen te treffen. Het doel is om bij inkomensdaling uw bestedingspatroon in stand te houden waarbij de kwaliteit van uw leven niet of slechts in beperkte mate afneemt, gecombineerd met de ontwikkeling van uw vermogen.

Tekelenburg Financiële planning toetst uw huidige besteedbaar inkomen aan de hand van de volgende scenario’s:
• Wijzigen van werkgever of een eigen onderneming starten.
• Vrijwillige werkonderbrekingen (voor zorgtaken, studieverlof, wereldreis of andere dromen).
• Onvrijwillige werkonderbrekingen (werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid).
• Overlijden (inkomen van uw partner en/of kinderen).
• Stoppen met werken (eerder stoppen met werken of met pensioen gaan).