Stel u krijgt eenmalig een aanzienlijk bedrag of houdt maandelijks geld over. Wat doet u hiermee? In ieder huishouden is sprake van vermogen. Voor de hand liggend is uw spaarrekening. Maar denk ook aan uw eigen woning, pensioenregeling, lijfrente, beleggingsrekening en goudenhanddrukrekening.

De onzekerheid op de financiële markten maakt ons bewust van de risico’s die verbonden zijn aan beleggingen, maar ook de risico’s van spaargeld. Daarnaast hebben pensioenfondsen moeite om aan de dekkingsgraad te voldoen. Wat betekenen deze risico’s voor u? Wat vindt u acceptabel en hoe kunt u zich beschermen tegen de risico’s?

En wat gebeurt er als u komt te overlijden. Wie erft uw vermogen? Of wat gebeurt er met uw bedrijf of woning? Hoe kunt u er zorg voor dragen dat uw vermogen na uw overlijden bij uw kinderen terecht komt? Kunnen uw nabestaanden op dezelfde manier doorleven en is het verstandig om alvast een deel van uw vermogen te schenken aan uw kinderen of kleinkinderen? Schenken en erven kan daarom een belangrijk onderdeel van het vermogensplan zijn.

Op al deze vragen geeft Tekelenburg Financiële planning antwoord door een vermogensplan voor u op te stellen. Dit plan is erop gericht om uw wensen en doelstellingen in iedere fase van uw leven te kunnen realiseren.