Tijdens een vrijblijvend persoonlijk gesprek worden uw financiële wensen en plannen voor de toekomst geïnventariseerd. Aan de hand van het kennismakingsgesprek ontvangt u voor de benodigde dienstverlening een offerte op maat. Na uw goedkeuring wordt er vervolgens een advies uitgewerkt die aansluit bij deze persoonlijke wensen en doelstellingen.

Indien er in dit advies sprake is van productinvulling, wordt er gezocht naar een geschikte aanbieder die past bij de voorwaarden die u heeft gesteld. De producten worden volledig provisievrij aangeboden en dat ziet u direct terug in uw maandlasten en/of rendement. U betaalt voor de tijdsinspanning die wordt geleverd. Alleen op deze wijze ontvangt u een volledig onafhankelijk advies en weet u precies waar u aan toe bent.

Nadat het advies is afgerond, wordt samen met u afgestemd hoe het gemaakte plan wordt bewaakt. Door het bieden van deze nazorg houdt u goed zicht op uw financiële situatie én het bereiken van de gestelde doelen.